Loading...

Vedení

Shromáždění 25 delegátů klubu dne 19.6.2023 projednalo sportovní výsledky a výsledky hospodaření klubu v roce 2022 a schválilo výroční zprávu za tento rok. Současně  vyhodnotilo i úspěšnou jarní část nové sezóny 2022-2023. Bylo též seznámeno se současnou finanční situaci klubu.

Shromáždění delegátů uvolnilo z funkce člena výkonného výboru Ing. Michala Nebeského a Martinu Petráňovou na jejich vlastní žádost.  Současně souhlasilo, že  dva noví členové výboru budou i v souvislosti s úpravou organizační struktury výboru navrženi a  zvoleni dodatečně písemnou formou volby. Nejpozději do 30.9.2023

Shromáždění delegátů souhlasilo s návrhem výboru na osm hlavních sportovních a organizačních cílů klubu v sezóně 2023-2024.

Shromáždění delegátů bylo informováno o situaci v  přípravách budování tréninkového stánku klubu s UMT a vzniklých komplikacích v této záležitosti.

Shromáždění delegátů uložilo výkonnému výboru zajistit  zlepšení  podmínek tréninků nejmenších členů klubu (předpřípravky) na zadním hřišti o potřebné zázemí, především instalací potřebného skladu výbavy přímo na  tomto hřišti.  Cílem je realizace během letního období, nejpozději do 30.9.2023

Shromáždění delegátů schválilo zvýšení  členských provozních příspěvků – pro sezónu   2023 – 2024 o cca 15%.  Schválené sazby  jsou uvedeny  v níže uvedené rubrice webu Příspěvky.

Výkonný výbor klubu bude  zatím pracovat v neúplném  složení:

PoziceJménoTel. čísloE-mail
Předseda klubuMartin Haniak st.734 265 800haniak.martin@seznam.cz
Místopředseda klubu a sekretářIng. Jiří Němec737 277 787jnemec@cmail.cz
Místopředseda, manažer mužstev dospělýchTomáš Haniak606 358 433tomas.haniak@seznam.cz
Místopředseda, manažer mužstev mládežeIng. Vít Mrkvička606 660 994vitamrkvicka@email.cz
Člen výboru–organizační manažer sportovních
akcí klubu (zápasy, tréninky, pořadatelská služba)
David Lukavec603 937 473david.lukavec@centrum.cz
Člen výboru – zástupce manažera mužstev dospělých Čeněk Skoč723 728 688cenek.skoc@centrum.cz
Člen výboru – zaměření na správu sponzoringu
a správu majetku klubu
Bude zvolen dodatečně
Člen výboru –  koordinace administrativy a 
mimosportovních aktivit mužstev přípravek
Bude zvolen dodatečně

Obchodní bankovní účet klubu: 271942016/0300

Sběrný účet pro platby členů a mužstev klubu: 123-4830300297/0100