Loading...

Vedení

Shromáždění delegátů klubu dne 11.10.2022 projednalo sportovní výsledky a hospodaření klubu v roce 2021 a schválilo výroční zprávu za tento rok. Vzalo na vědomí průběžnou zprávu výboru za uplynulou část roku 2022, včetně rozboru hospodářské situace v klubu.

Shromáždění delegátů schválilo dílčí změnu ve stanovách klubu, rozšíření počtu delegátů od příštího shromáždění delegátů konaného v roce 2023 na 25.

Shromáždění delegátů dále vytklo hlavní sportovní cíle klubu v sezóně 2022-2023, kterými jsou umístění mužstva A mužů v I.A třídě v polovině tabulky a postup B mužstva mužů do II.třídy.

Shromáždění delegátů uložilo výboru zajistit potřebnou studii proveditelnosti pro realizaci tréninkového stánku klubu s UMT plochou a pokračovat v intenzivním jednání o možnostech pronájmu pozemků pro tento stánek od Magistrátu hl.m. Prahy.

Výkonný výbor klubu zůstává pro další období ve stávajícím složení:

PoziceJménoTel. čísloE-mail
Předseda klubuMartin Haniak st.734 265 800haniak.martin@seznam.cz
Místopředseda klubu a sekretářIng. Jiří Němec737 277 787jnemec@cmail.cz
Místopředseda, manažer mužstev dospělýchTomáš Haniak606 358 433tomas.haniak@seznam.cz
Místopředseda, manažer mužstev mládežeIng. Vít Mrkvička606 660 994vitamrkvicka@email.cz
Sekretář mužstev přípravekMartina Petráňová724 319 474m.petranova@email.cz
Hlavní trenér přípravekIng. Michal Nebeský 602 455 241michal.nebeskycz@gmail.com
Člen výboru – správa majetku klubu David Lukavec603 937 473david.lukavec@centrum.cz
Člen výboru – zástupce manažera mužstev dospělých Čeněk Skoč723 728 688cenek.skoc@centrum.cz

Obchodní bankovní účet klubu: 271942016/0300

Sběrný účet pro platby členů a mužstev klubu: 123-4830300297/0100