Loading...

Příspěvky PODZIM 2022

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY DLE KATEGORIÍ:

Předpřípravka: 2 000 Kč / pololetí, 2. dítě 1 000 Kč / pololetí

Mladší a starší přípravka: 2 800 Kč / pololetí, 2. dítě 1 400 Kč / pololetí

MŽ, SŽ, MD, SD: 2 800 Kč / pololetí, 2. dítě 1 400 Kč / pololetí

Muži: (hráči) mužstvo A  2 000  Kč,   mužstvo (jen) B  1 100 Kč Kč/pololetí 

(Fond mužstva: výše fondu je na rozhodnutí každého vedoucího trenéra mužstva, obvykle 100 Kč (100 Kč i pro 2. dítě) / pololetí)

Startovné na turnajích – rozpočet dle počtu dětí u každého turnaje

Členství ve Spartaku Kbely z.s.: dospělí od 18 let: 100 Kč / rok, mládež 50 Kč – platí se na jaře a při nové registraci

Členství ve FAČRu (podmínka registrace): 200 Kč / rok dospělí, 100 Kč / rok do 18 let – platí se na jaře a při nové registraci

Výběr a platby vybraných příspěvků: U přípravek je doporučeno vybírat příspěvky jako dosud cestou vedoucích mužstev, ovšem přímá platba na sběrný účet klub je též možná.

U dalších mužstev (MŽ, SŽ,MD, SD, muži A i B preferujeme platbu na sběrný účet klubu – (vs datum narození, ve zprávě jméno plátce nebo mužstva).

číslo účtu: 123-4830300297/0100

Rozpis plateb za podzim 2022 bude doplněn dluhy za předchozí sezóny 2020 a 2021 a zbývajícími resty za jaro 2022.

Tako doplněné rozpisy obdrží vedoucí mužstev nejpozději do 20.8.2022.

Termín dokončení výběru příspěvků stanovil výbor do 30.9.2022 s vyjímkou mužstev MŽ, SŽ, SD, které kvůli platbám za soustředění koncem srpna mají termín posunutý na 31.10. 2022.

Průběh plateb bude kontrolován průběžně k 31.8. a 30.9., a závěrečná kontrola proběhne 31.10. 2022.