Loading...

Dítě-rodiče-klub

TRÉNINK:

 1. Trénink začíná vždy v předem určený čas, podmínkou je včasný příchod
 2. Hráči jsou 10 min před tréninkem připraveni, aby se mohlo začít ve stanovený čas
 3. Pozdní příchod musí být omluven formou SMS/email trenérovi, jinak není tolerován
 4. Při pozdním příchodu rodič hráče odvede na tréninkovou plochu tak, aby trenéři o příchodu a zařazení hráče věděli (mladší ročníky)
 5. Rodiče mají na tréninkovou plochu vstup zakázán
 6. Pokud hráč potřebuje během tréninku odejít, nahlásí to trenérům před začátkem tréninku

Výchovné tresty za špatné chování na tréninku:

 1. napomenutí: fotbalovými či pohybovými dovednostmi
 2. napomenutí: 10minutové postavení mimo trénink
 3. napomenutí: vykázání z tréninku a stop na jeden trénink /zápas / turnaj

VYBAVENÍ HRÁČE NA TRÉNINK:

 1. Sportovní oblečení
 2. Kopačky, sálovky, turfy (dle povrchu hrací plochy)
 3. Míč velikost 3, 4 nebo 5- dle kategorie – řádně nahuštěn
 4. Holenní chrániče
 5. Pití
 6. Ostatní pomůcky (jsou avizovány od trenérů dopředu)
 7. Trénink se nekoná v případě, kdy je zrušen trenéry

TURNAJE, ZÁPASY:

 1. Turnaje se účastní hráči nominovaní trenéry
 2. Sraz na turnaj či zápas minimálně 30 min je určen trenéry
 3. Za hráče během zápasů odpovídají trenéři, v době mezi zápasy za hráče odpovídají rodiče
 4. Hráči se na turnaji chovají slušně, neběhají mimo dohled doprovodu, vzorově reprezentují svůj tým
 5. Je zakázáno mluvit sprostě, urážet, nebo ponižovat
 6. Hráči i rodiče ctí pravidla Fair- Play, pokřikování a jakékoliv diskuze s rozhodčími jsou zakázané
 7. Na turnaji se hráčům nedoporučuje jíst smažená jídla, brambůrky, pít Coca-colu apod., mnohem lepší je ovoce zelenina celozrnné pečivo, mléčné výrobky apod.
 8. Rodiče mají vstup do šatny povolen pouze (u nejmenších dětí) před utkáním a to jen na co nejkratší dobu za účelem pomoci dětem při oblékání; jinak prosím dejte dětem a trenérům čas na přípravu před utkáním a na pochvalu či sprchování po utkání
 9. Snažíme se, aby hráli všichni kluci, ale bez toho aniž by trénovali to nelze VYBAVENÍ HRÁČE NA TURNAJ, ZÁPAS: Sportovní oblečení – oblečení Spartak Kbely Kopačky, sálovky, turfy (dle povrchu hrací plochy) Holenní chrániče Pití, jídlo Hrajeme pro radost a zdokonalování ne pro výsledky!! Ty se dostaví později

DOCHÁZKA, OMLUVENKY, NOMINACE:

 1. Tréninková docházka je vedena trenéry a je důležitým aspektem při tvoření nominací
 2. Za omluvení hráče se považuje písemná omluvenka (SMS/email trenérovi/poznámka v aplikaci Týmuj), nebo ústní omluva u trenérů
 3. Pokud se jedná o omluvenku z důvodu nemoci, uvede rodič předpokládanou dobu nepřítomnosti, pro kterou je hráč omlouván
 4. Omluvenky pro následující turnaj rodiče hlásí ještě před nominací
 5. Pokud některý hráč bude mít „Ačko“ tzn. neomluvený trénink, nebude nominován na turnaj následující víkend
 6. Nominace s informacemi k turnaji/ zápasu obdrží rodiče dle dohody v jednotlivých ročnících
 7. Snažíme se, aby hráli všichni kluci, ale bez toho aniž by trénovali to nelze
 8. Poznámka: rodinné, školní či jiné akce je třeba hlásit trenérům s dostatečným předstihem!

ZÁVĚREM:

 1. Rodiče a realizační tým by spolu měli v maximální možné míře komunikovat
 2. Realizační tým je vždy přístupný k jakékoliv věcné diskuzi – je třeba mít vždy na paměti, že eventuální problémy je lepší řešit osobně a uvnitř týmu!
 3. Víme, že některá naše pravidla jsou velmi přísná a někdy náročná. Věřte ale, že jsou stanovena proto, aby věci běžely tak jak mají.
 4. Podobná pravidla a někdy i mnohem přísnější budou kluky doprovázet po celou jejich (nejen) sportovní kariéru či osobní život. Čím dříve si na ně navyknou, tím lépe pro všechny!!

DÍTĚ-RODIČE-KLUB

Atmosféra kolem dětí na hřišti je součást jejich osobnostního růstu, utváření hodnot a v konečné fázi i jejich výsledků. Proto doprovázejte děti na zápasy, kdykoliv je to možné. Přicházejte v dobré náladě, bez stresu a napětí, nevyvolávejte v dítěti přehnaný pocit zodpovědnosti, který může u něj přerůst v obavu z výkonu či dokonce strach. Veďte ho k radosti, ke svobodě ze hry, k tvoření, k těšení se na zápas. Dejte najevo svým dětem, že výsledek není ani pro vás nejdůležitější a už v žádném případě na úkor kvality hry či nesportovního jednání. Oceňte jeho snahu, zajímejte se, jestli má v týmu kamarády a jestli zažil něco hezkého i mimo hřiště. Veďte ho ke kamarádství, nikoliv k rivalitě, ale k oceňování hodnot každého ze spoluhráčů. V dětském věku se i hráčská kvalita rychle proměňuje, dejte dětem čas a trpělivost. Pří úspěších se radujte, ale nepodporujte pocit výlučnosti, nadřazenosti, vaše dítě by pak mohlo selhat při překonávání překážek, které mu v budoucnu život do cesty postaví. Nechte si vyprávět, co s týmem zažili, co vymysleli, čemu se smáli. Přiblížíte se tak nejen svému dítěti, ale celému mužstvu. Při utkání povzbuzujte a fanděte s vědomím, že vaše přítomnost a potlesk zmůže mnohem víc než křik, kritika, negace. Snažte se vytvářet dobré vztahy s ostatními rodiči a trenéry. Důvěřujte svým trenérům, a pokud máte připomínky k jejich práci, řešte je přímo s nimi, z očí do očí. Nevytvářejte negativní zákulisní prostředí, buďte přímí a čestní, vaše děti to vidí. Snažte se při zápasech vyhýbat konfliktům, a to i v případě chybování rozhodčích. Není na vás tato pochybení řešit, jen ještě více rozptýlíte soustředění vašich dětí na hru. Trenér jim sám nastalou situaci vysvětlí. Nechte je okusit i tento pocit nespravedlnosti, patří ke sportu i k životu. Naučí se mu čelit, soustředit se na to, co je podstatné. Stejně tak nevěnujte přehnanou pozornost jeho drobným poraněním a bolístkám, hráč si s nimi poradí. Ale stůjte při něm ve chvílích, kdy se mu nedaří, kdy má pocit, že jeho snaha a námaha je zbytečná. Netlačte na něj, podpořte jeho sebevědomí. Zdůrazněte, že nejdůležitější je při hře zábava, týmová práce, získávání dobrých návyků a v neposlední řadě překonávání sama sebe. Když vytrvá, výsledek se jistě dostaví. Pokud neovládnete své emoce a dopustíte se vůči dítěti nevhodného chování, omluvte se. Vaše vztahy se prohloubí. Nemyslete si, že máte vždy pravdu, váš „hráč“ ví o situaci na hřišti většinou víc než vy a jen on ví, jaké dostal od trenéra pokyny a proč. Buďte důslední, ale nesekýrujte a nepřipomínkujte neustále své dítě, jinak bude nuceno vás vytěsnit, naučit se být „hluché“. Nezapomínejte, jak důležité je v moderním sportu vzdělání a inteligence. Chytrý hráč je vždy o myšlenku napřed. Netrestejte dítě zákazem sportu, najděte jiný, motivační způsob. Sami dodržujte dané slovo a sliby. Uvědomte si, že děti se víc než slovy učí přirozeným napodobováním. Máte-li potřebu probírat jeho případné chyby v utkání, dělejte to nenásilně, nepřikládejte jim „osudový“ význam. Mohli byste v něm vyvolat pocit, že se jedná o závažná provinění a tím nabourat jeho smysl pro hodnoty. Stále mějte na myslí, že fotbal je sice krásná hra, ale v životě je mnohem více cennějších věcí. Největších chyb se dopouštějí ambiciózní rodiče, kteří se snaží skrz své děti dobýt vlastní nesplněné sny. Vaše dítě by nikdy nemělo zažít pocit, že ho kvůli „prohře“ nemáte rádi. Proto své děti veďte k vrcholu v lásce, vlídnosti a porozumění, ať mají krásné vzpomínky.