Loading...

Výroční schůze za rok 2022

Předseda klubu Spartak Kbely z.s. v souladu se stanovami svolává
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
(VÝROČNÍ SCHŮZE ZA ROK 2022)


V pondělí 19. června 2023 od 19,00 hodin v klubu budovy na hřišti,
Železnobrodská 961/4a, 19700 Praha 9 – Kbely
Pozvání obdrží zvolení delegáti a jejich náhradníci + hosté
Program shromáždění:
1) Organizační záležitosti
a) Volba řídícího schůze a zapisovatele schůze
b) Volba nových delegátů dle usnesení z minulé výroční schůze
c) Schválení výše příspěvků pro podzim 2023 a jaro 2024
2) Výroční zpráva o činnosti a jejich výsledcích za rok 2022 + hodnocení jarní
sezóny 2023
3) Hospodaření klubu za rok 2022 a informace o situaci v hospodaření klubu
v 1. pololetí 2023
4) Cíle sezóny 2023-2024
5) Pokračování spolupráce klubů Kbely + Satalice
6) Vystoupení jednotlivých delegátů-zástupců mužstev (trenéři nebo vedoucí)
7) Diskuse a návrhy
8) Usnesení – závěry


V Praze 19.5.2023

Martin Haniak v.r.
předseda klubu


Oznámení ZDE