Loading...

OZNÁMENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Spartak Kbely z.s.Železnobrodská 961/4a

197 00 Praha 9 – Kbely

IČO: 02431866

Předseda klubu Spartak Kbely z.s. v souladu se stanovami svolává

            SHROMÁŽDĚNÍ   DELEGÁTŮ (VÝROČNÍ SCHŮZE ZA ROK  2021)

V  úterý 11.10.2022 od 19,30 hodin v klubu budovy na hřišti, Železnobrodská 961/4a, 19700 Praha 9 – Kbely

Pozvání obdrží delegáti  zvolení na výroční schůzi za roky 2019-2020 a jejich případní náhradníci + hosté

Program shromáždění:

1) Organizační záležitosti

a) Volba řídícího schůze a zapisovatele schůze

b) Upřesnění stavu delegátů (uvolnění a případná volba)

c) Schválení výše příspěvků pro podzim roku 2022 

2) Výroční zpráva o  činnosti a jejich výsledcích za rok 2021,

3) Hospodaření klubu v roce 2021

4) Průběžná informace o  činnosti a hospodaření klubu v uplynulé části roku  2022

5) Plán činnosti na sezónu 2022 – 2023 a dlouhodobé cíle klubu

6) Pokračování spolupráce klubů Kbely + Satalice

7) Vystoupení jednotlivých zástupců mužstev (trenéři nebo vedoucí)

8) Diskuse a návrhy

9) Usnesení – závěry


V Praze 11.9.2022                                                                                    

                                                                                           Martin Haniak

                                                                                          předseda klubu