Loading...

Klub svolává shromáždění delegátů

Předseda klubu Spartak Kbely z.s. v souladu se stanovami svolává SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ. V rámci výroční schůze, která se bude konat ve čtvrtek 20. června od 19:00 v klubu budovy na hřišti (Železnobrodská 961/4a, 19700 Praha 9 – Kbely) se budou projednávat následující body:

Pozvání obdrží zvolení delegáti a jejich náhradníci + hosté.

 1. Ogranizační záležitosti
  • Volba řídícího schůzce a zapisovatele schůze
  • Volba nových delegátů – doplnění
  • Schválení výše příspěvků pro podzim 2024 a jaro 2025
 2. Výroční zpráva o činnosti a jejich výsledcích za rok 2023 + hodnocení jara sezóny 2024
 3. Hospodaření klubu za rok 2023 a informace o situaci v hospodaření v klubu v 1. pololetí 2024
 4. Cíle sezóny 2024 – 2025
 5. Pokračování spolupráce klubů Kbel a Satalic
 6. Vystoupení jednotlivých delegátů – zástupců mužstev (trenéři nebo vedoucí)
 7. Diskuze a návrhy
 8. Usnesení a závěry