Loading...

Příspěvky JARO 2022

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY DLE KATEGORIÍ:

Předpřípravka: 1 700 Kč / pololetí, 2. dítě 850 Kč / pololetí

Mladší a starší přípravka: 2400 Kč / pololetí, 2. dítě 1200 Kč / pololetí

MŽ, SŽ, MD, SD: 2400 Kč / pololetí, 2. dítě 1200 Kč / pololetí

Muži: (hráči) mužstvo A  1700  Kč,   mužstvo (jen) B  850 Kč Kč/pololetí 

(Fond mužstva: výše fondu je na rozhodnutí každého vedoucího trenéra mužstva, obvykle 100 Kč (100 Kč i pro 2. dítě) / pololetí)

Startovné na turnajích – rozpočet dle počtu dětí u každého turnaje

Členství ve Spartaku Kbely z.s.: dospělí od 18 let: 100 Kč / rok, mládež 50 Kč – platí se na jaře a při nové registraci

Členství ve FAČRu (podmínka registrace): 200 Kč / rok dospělí, 100 Kč / rok do 18 let – platí se na jaře a při nové registraci

Výběr a platby vybraných příspěvků: U přípravek je doporučeno vybírat příspěvky jako dosud cestou vedoucích mužstev, ovšem přímá platba na sběrný účet klub je též možná.

U dalších mužstev (MŽ, SŽ,MD, SD, muži A i B preferujeme platbu na sběrný účet klubu – (vs datum narození, ve zprávě jméno plátce nebo mužstva).

číslo účtu: 123-4830300297/0100

Platby za podzim 2021 budou rozšířeny o dluhy z roku 2020 a jara 2021 a dosud neuhrazené platby

Platby za jaro 2022 budou rozšířeny o dluhy z podzimu 2021.

Rozpisy pro jednotlivá mužstva (včetně dlužných částek jednotlivců) byly předány vedoucím mužstev nebo vedoucím trenérům v polovině ledna 2022

Termín plateb dle rozpisu příspěvků stanovuje výbor do 28.2.2022